Origen del projecte

Punt de pARTida Jove
UNA APOSTA PER L’ ART JUVENIL I TRANSFORMADOR


Artixoc és una entitat fundada al 1998, que va néixer amb la intenció d’apropar culturalment als joves europeus a través de l’art. En els seus més de 10 anys d’història, Artixoc s’ha especialitzat en un treball d’intervenció sòcio-educativa i cultural amb joves a l’ámbit artístic i ha aconseguit la realització de més de 20 projectes juvenils artístics amb Europa (Programa Joventut de la UE). Paral.lelament, Artixoc va iniciar projectes locals com va ser la realització d’un espectacle per a la Generalitat de Catalunya al Festival Mundial de la Joventut, dins del Fòrum 2004 (espectacle titulat “Sense fronteres”) o la impartició d’unes classes de teatre a nens immigrants d’una escola pública de Sants gràcies al projecte “Camp de Joc”. I dins d’aquesta nova línia d’acció, es va originar, entre d’altres, el projecte local que ens ocupa en aquest article: PUNT DE PARTIDA JOVE.

Artixoc pretén potenciar el desenvolupament dels joves mitjançant la seva participació en projectes artístics i d’intercanvi cultural, immersos en el seu entorn social o transferits a d’altres, per tal de descobrir noves cultures i societats. Aquests projectes no deixen mai de ser clars exemples d’intervenció sòcio-educativa amb els que s’aconsegueix crear un camí molt esperançador cap a la transformació social. Amb “Punt de pARTida jove”, l’entitat fa honor al seu nom (art i xoc), ja que es provoca un xoc a favor d’una transformació necessària en l’entorn sòcio-cultural dels joves beneficiaris.

“Punt de pARTida jove” és un projecte local que va encarregar Serveis Personals del Districte de Sants-Montjuïc a l’inici del 2006 amb la intenció de crear un programa d’intenvenció que perseguís una millor inclusió social de joves immigrants del districte. Té com a objetius: dinamitzar i potenciar la comunicació i participació ciutadanes d’adolescents immigrants per a una millor integració, ja sigui dins o fora dels instituts públics del barri on són majoria; utilitzar el teatre o altres arts, com a eina per tal que s’expressin lliurement, parlin del seus problemes i busquin solucions; omplir i promoure el seu temps lliure amb activitats artístiques als carrers del barri; incentivar i sensibilitzar aquests joves perquè utilitzin equipaments públics, on poden relacionar-se i portar a terme les seves activitats.

El treball es va inciar amb una enquesta sobre el temps lliure als joves dels instituts amb un índex més alt d’immigració del Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona (I.E.S Joan Coromines, XXV Olimpíada i Consell de Cent): es va realitzar l’estudi a 120 joves, que van constatar una passivitat total a l’hora de gaudir del seu temps lliure. Per això, el projecte va dur a terme, en aquestss instituts, tallers de hip hop, teatre i percussió, de diversa durada. A l’actualitat, s’estan desenvolupant dos tallers de teatre social en els instituts Joan Coromines i Lluís Vives. Fins ara, han estat 24 joves els que han gaudits d’ells i 2 han pogut participar en un intercanvi juvenil a Letònia, on van realitzar un espectacle amb altres joves alemanys, letons i lituans.

Paral.lelament a aquest tallers extraescolars, Artixoc posa en marxa i, apostant com mai, ARTESCAPE: Festival Juvenil d’Arts al carrer, que ofereix sessions de tallers gratuïts de circ, percussió, grafitti, hip hop, rap, capoeira i concerts de bateada amb el grup “Brincadeira”, en places públiques dels barris de Sants, Poble Sec i La Marina, on es detecta un major ús públic de l’espai per part de grups de joves immigrants en risc d’exclusió social. Aquest festival arriba a més de 1000 persones.

Durant tot aquest projecte, Artixoc treballa de forma molt estreta i creant vincles amb diversos agents, ja siguin educatius, socials o culturals, que intervenen en el programa: directors dels I.E.S, professors, educadors de carrer, integradors socials, centres juvenils, centres cívics, tècnics de l’administració municipal... El bon treball en equip és essencial per a aconseguir les fites marcades. “Punt de pARTida jove” continuarà gràcies a aquest suport i també, gràcies a una subvenció econòmica de l’Obra Social de la Fundació La Caixa.

Verònica Martínez
Responsable de Comunicació